Budowa szkoły podstawowej w Gitega


Kochani Przyjaciele misji !
Pragniemy przekazać Wam naszą głęboką wdzięczność za Wasze zaangażowanie w budowę szkoły dla dzieci w Burundi, Gitega-Songa. Złożone przez Was ofiary zostały przeznaczone na tel cel.

Dać dzieciom warunki do nauki, to dać im możliwość wyzwolenia się z biedy. Burundi to mały kraj w Afryce Centralnej. Na dzień dzisiejszy 10.052.000 mieszkańców zajmuje teren 27.834 km2. Ponad 50% tej ludności stanowią dzieci. 70% mieszkańców żyje w wielkiej biedzie. Szczególnie dzieci ponoszą konsekwencje tej sytuacji. 60% z nich cierpi na chroniczne niedożywienie, które niejednokrotnie kończy się śmiercią. Wiele dzieci nie ma możliwości uczęszczania do szkoły. Dlatego Wasza Kochani pomoc na budowę szkoły w tym wiejskim środowisku w Gitega-Songa jest jak gwiazda, która dla nich rozbłysła.

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus rozpoczęły swoją posługę w Burundi w 1973 roku. Jako zadanie podjęły posługę pastoralną a także opiekę nad chorymi, niepełnosprawnymi, biednymi a szczególnie dziećmi.

Od 10 lat prowadzą swoją działalność w środowisku wiejskim w Gitega-Songa. Tutaj formują dziewczęta pragnące poświęcić swoje życie jako siostry zakonne, prowadzą szkołę zawodową dla dorastającej młodzieży oraz przedszkole z trzyletnim programem nauczania, a także opiekują się biednymi.

Dzieci opuszczające przedszkole nie miały szansy dalszego nauczania. W Burundi istnieje wielka potrzeba w dziedzinie edukacji. Brak szkół i nauczycieli daje się mocno odczuć. Dla przykładu: w najbliższej szkole na jedną klasę i jednego nauczyciela przypada około 120 dzieci i uczą się na dwie zmiany. Dlatego zaistniała wielka konieczność zbudowania nowej szkoły, w której dzieci opuszczające przedszkole mogłyby się uczyć. Prosili o to rodzice, pragnęły tego samego dzieci.

Z powodu braku środków finansowych siostry w ciągu kilku lat dokupywały po kawałku terenu pod budowę. W 2017 roku, ponieważ dzieci nie chciały opuścić przedszkola, by ustąpić miejsca innym, młodszym dzieciom, za pozwoleniem Ministerstwa Oświaty siostry rozpoczęły program nauczania szkoły podstawowej w prowizorycznym pomieszczeniu. Budowa szkoły stała się bardzo pilna. Siostry rozpoczęły poszukiwanie środków. Dlatego też zwróciły się do Was Kochane Siostry i Przyjaciele misji prosząc o pomoc. Plan budowy został wykonany przez budowniczego Barundi. Składa się on z trzech budynków. Dwa zawierają klasy, a jeden mniejszy biura, bibliotekę, archiwum i pomieszczenia dla zespołu pedagogicznego.

Dysponując częścią środków w grudniu 2017 roku przystąpiliśmy do pracy. W pierwszym etapie trzeba było ogrodzić teren budowy dla bezpieczeństwa dzieci. Brak wody już od początku sprawiał nam wiele kłopotów. Niesienie pojemnika wody ze źródła na głowie zabiera ludziom około półtorej godziny.

Dalsze poszukiwanie środków spowodowało przerwę w pracach budowlanych. Dopiero 12 maja 2018 roku rozpoczęliśmy wykonanie fundamentów pod budynki. Budowę prowadzi konstruktor wraz z uformowaną przez siebie ekipą. Siostra Zygmunta (Zofia Kaszuba) z długim stażem posługi misyjnej została wydelegowana do prowadzenia prac budowlanych.

To dzięki Waszej, Kochani pomocy do dnia dzisiejszego udało się zbudować ściany dla dwóch budynków, które zostały pokryte. Są one w stanie surowym. Ponieważ zbliża się pora deszczowa i pojawiła się konieczność zwolnienia tymczasowego pomieszczenia musieliśmy w szybkim tempie wykończyć i wyposażyć dwie klasy dla pierwszego i drugiego roku nauczania.

Od 8 października bieżącego roku dzieci już uczą się tej części pierwszego budynku. Są szczęśliwe, szaleją z radości. A my cieszymy się z nimi. A inne dzieci też by chciały się uczyć.

Dalsza część prac będzie uzależniona od pomocy, którą Boże Miłosierdzie będzie chciało nam przekazać przez zaangażowanie ludzi dobrej woli. Jest jeszcze dużo pracy, by to dzieło doprowadzić do końca.

Kochani Przyjaciele misji, niech Chrystus Wam stokrotnie wynagrodzi za Wasz dar. Niech Wam błogosławi i chroni. Niech Was obdarzy łaskami, których potrzebujecie. Razem z siostrami i dziećmi modlimy się w Waszych intencjach. Bóg zapłać.

s. Salezja Kasza i S. Zygmunta Kaszuba

Powrót do góry